Skip to content

zicht op uw financiën

zicht op uw financiën

Financiële planning en estate planning

Financiële planning

Hoeveel vermogen moet ik hebben opgebouwd om (eerder) te kunnen stoppen met werken? Bouw ik voldoende pensioen op? Zal ik wel of niet mijn hypotheek aflossen? Hoeveel kan ik schenken of lenen aan mijn kinderen zodat dit past in mijn financiële wensen en doelstellingen? Sluit mijn beleggingsportefeuille nog wel aan bij mijn financiële wensen en behoeften? Hoe zonder ik privé-vermogen af van mijn ondernemersrisico? Is mijn testament nog up-to-date? Moeten mijn huwelijkse voorwaarden worden aangepast? Deze vragen en meer vallen onder financiële planning.

Vilica maakt uw financiële situatie inzichtelijk en bekijkt in hoeverre uw doelen en wensen haalbaar zijn en op welke wijze deze ingevuld kunnen worden. Een persoonlijk financieel plan biedt u inzicht in de ontwikkeling van uw inkomen, uitgaven en vermogen. Het helpt u fincanciële risico’s te beheersen.

Estate planning

Onderdeel van de financiële planning is de estate planning. Estate planning heeft tot doel het opgebouwde vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen. Samen met een estate planner kunnen wij u begeleiden bij de inrichting van uw testament en een eventueel schenkingsplan.

Back To Top