Skip to content

een vertrouwd gevoel

een vertrouwd gevoel

Afwikkeling van nalatenschap en bewindvoering

Vilica is vertrouwenspersoon, werkt discreet en professioneel. Juist bij zaken als afwikkeling van nalatenschap of bewindvoering geeft dit rust en vertrouwen.

Afwikkeling van nalatenschap

Een overlijden is een diep ingrijpende gebeurtenis. Tegelijk is dit ook een periode waarin veel geregeld moet worden. Vilica kan in deze intensieve fase veel voor u betekenen.

Vilica kan – namens de erfgenamen – de gehele afwikkeling van de nalatenschap verzorgen. Alle juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken kunnen wij voor u uit handen nemen: de boedelbeschrijving, uitvoering van het testament, aangifte erfbelasting, maar ook alle praktische zaken en formaliteiten, zoals het deblokkeren van bankrekeningen, afwikkelen van (levens)verzekeringen en het informeren van diverse instanties.

Indien u wenst kan Vilica tevens in uw testament worden opgenomen als executeur. In deze rol kan Vilica de erfgenamen vanuit een onafhankelijke positie bijstaan.

Bewindvoering

Door allerlei omstandigheden kan het zijn dat u of uw naaste de zaken niet meer zelf kan regelen. Vilica ondersteunt u op een vertrouwelijke én persoonlijke wijze en behartigt uw financiële belangen.

Bewind kan ook spelen bij kinderen, zowel bij minder- als meerderjarigen. Vilica draagt dan zorg voor de erfenis van de kinderen, zodat zij met zeker gevoel de toekomst tegemoet kunnen gaan.

Back To Top