Vermogend zijn heeft voornamelijk leuke kanten. Voor u vormt het werk dat samenhangt met het beheer van uw vermogen echter vaak een tijdrovende bezigheid. Wanneer u meer tijd besteedt aan de administratie en het beheer van uw vermogen dan aan het genieten ervan, is Vilica de oplossing voor u.

Vilica heeft als doelstelling het wegnemen van uw zorg op het gebied van de administratie en het beheer van uw vermogen. Vilica neemt uw arbeidsintensieve administratie over, signaleert kansen en bedreigingen en onderneemt actie waar nodig. U krijgt en houdt een helder overzicht over uw vermogen, inkomsten en uitgaven door middel van een periodieke en inzichtelijke rapportage.

Vilica is uw vertrouwenspersoon en kan desgewenst als contactpersoon optreden in relatie tot de diverse financiële dienstverleners. Vilica treedt geheel onafhankelijk op en behartigt derhalve enkel en alleen uw belangen.

U - als cliënt van Vilica - staat centraal.

Persoonlijke aandacht staat voorop. Vilica fungeert dan ook mede als klankbord, direct bereikbaar en aanspreekbaar. Uitgangspunt is het opbouwen van een langdurige relatie die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen.

U hoeft zich niet meer te bekommeren om uw financiële aangelegenheden en u kunt zich weer volledig richten op zaken die u daadwerkelijk interesseren.