Al eeuwen geleden bij de oude Romeinen was het een begrip: vilicus, de rentmeester, de vermogensbeheerder. Zijn taken en kwaliteiten werden als volgt omschreven:

hij moet een gedegen vakkennis bezitten en daarnaar handelen;
hij moet andermans bezit zorgvuldig koesteren;
zijn cliëntèle moet zich bij hem goed voelen, geen koude en geen honger lijden;
hij moet erop toezien dat uitgevoerd wordt wat zijn opdrachtgever hem heeft opgedragen;
hij moet vaak met zijn opdrachtgever overleggen, niets kopen buiten diens medeweten, maar anderzijds ook openheid van zijn opdrachtgever verlangen;

als hij dat alles doet, zal hij zich goed voelen en rustig slapen. À propos slapen, hij moet als eerste opstaan en als laatste naar bed gaan…… Primus cubitu surgat, postremus cubitum eat !