Copyrights 2002 © VILICA.

Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VILICA.


Algemene Voorwaarden Vilica.

Op alle leveringen en diensten zijn de algemene voorwaarden van Vilica van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven en wij sturen u op verzoek graag een kopie.